Nursing Officers vacancies in Estate Hospitals

Nursing Officers Vacancies In Estate Hospitals

S.No Name of the District Name of the Hospital Approved  Carder Number available Vacancies
1. Nuweraliya Mulloya DH 3 0 3
Frotoft DH 0 0 0
Highforest DH 3 0 3
Gonapitiya DH 4 0 4
Diagama DH 4 3 1
Agrapathana DH 8 5 3
Medakumbura  North  DH 3 0 3
2. Kandy Westhall DH 0 0 0
Madulkelle DH 12 8 4
Kegalle Halgolla DH 2 0 2
Kiriporuwa DH 2 0 2
Maliboda DH
Sapumalkanda   DH 2 1 1
3. Ratnapura Hunuwela DH 3 2 1
Rasagalla DH 2 1 1
Dumbara  DH 3 0 3
Kiribathgala  DH 3 0 3
Madampe  DH 2 0 2
Alupola  DH 3 0 3
4. Kalutara Neuchattel  DH 3 0 3
Geekiyanakanda DH Type C 1 0 1
5. Badulla Demodara  DH 6 5 1
Glenour   DH 6 2 4
Hopton  DH 6 2 4
Robery  DH 6 1 5
Spring velly  DH 4 7 0
Ury  DH 2 2(1 contract basis) 1
Dambetenne   DH 2 2 0
Down side  DH 2 0 2
Haggala  DH 2 0 2
Kerkills  DH 2 0 2
Kanaveralla  DH 2 0 2
Mahadowa  DH 1 0 1
Poonagala  DH 2 0 2
Saraniya  DH 2 0 2
Telbedda  DH 2 0 2
Udaveriya  DH 1 0 1
Unugalla  DH 1 0 1
Uva   highland DH 1 0 1
6. Matale Kandeuwars    DH 0 0 0
Total: 77